BC Comp. B 15 (4.5 kg)

  • Produktkod: BC015

BC epoxi snabb härdare, 15 minuters arbetstid. Högviskositet epxi; anpassar sig speciellt bra i relining av stammar och våningsavlopp, epoxin rinner inte från fodret in i förgreningar. Extremt bra strukturell styrcka efter härdning, ny generation epoxi system. Lätt 100 : 33 blandningsförhållandet ( i vikt). BC epoxi är testat och godkännt som en del av Boldan In-House Lining System -metod certifikat. Härdningstider: 10°C = 330 min (5,5 h)
15°C = 150 min (2,5 h)
20°C = 120 min (2 h)
25°C = 90 min (1,5 h)
Är du nöjd med produktinformationen?

Om det finns brister i produktinformationen, eller om den annars skulle kunna förbättras, vänligen ge feedback. Om du vill bli kontaktad, lägg till din kontaktinformation i meddelandet.

Kommentera