Framgångsrik rörreparation med Boldan Ab:s testade och säkra produkter! I vårt utbud kan du hitta foder för renovering av dagvattenledningar, spillvattenavlopp, gasledningar och tomtavlopp. Kompatibel med följande epoxihartssystem: B1, BC, BD, BDA, BDA+, BE, BX och SprayCoat.