Quick-Lock är en traditionell och högkvalitativ metod för att täta änden av ett infodrat rör och för att lappa röret. Quick-Lock-systemet har använts framgångsrikt i decennier vid renoveringar av avlopps- och dricksvattenledningar. Det finns även möjlighet att hyra installationsutrustning som hör till systemet. tysk kvalitet.