Siliconblåsor 100-100-45 G:400mm, S:900mm

  • Produktkod: SBL0009

Vi producerar högkavlitet grenrörs verktyg för alla storlekars grenrör, med rätt användning håller dom flera installationer.
Silikon baserade handgjorda blåsor håller även härdning med ånga. Mellan silikon blåsan och grenrörsverktyget rekomenderas att använda förseglingstejp (PST01) för att försäkra täthet. Mellan blåsan och grenfodret rekomenderas att använda tjock silikon olja (PTA0025). Silikon blåsan bör smörjas noggrant på den inre sidan före användning med Relining Lubricant smörjmedel (RELUB01). Max installations tryck 1 bar.
SBL0009
001107 20
003067 20
003193 20
005125 20
005129 20
005131 1
005135 20
005136 20
005325 20
005336 13
005339 20
005365 20
005376 20
Är du nöjd med produktinformationen?

Om det finns brister i produktinformationen, eller om den annars skulle kunna förbättras, vänligen ge feedback. Om du vill bli kontaktad, lägg till din kontaktinformation i meddelandet.

Kommentera