Shaft connector 8mm (1/3") 12mm Stainless Steel

  • Produktkod: BVJRST0812

Är du nöjd med produktinformationen?

Om det finns brister i produktinformationen, eller om den annars skulle kunna förbättras, vänligen ge feedback. Om du vill bli kontaktad, lägg till din kontaktinformation i meddelandet.

Kommentera