Redo att använda rensvai Ø10mm 15m

  • Produktkod: BJV-10-15

Fjäderlagervaijer för rensning av avlopp. Används med hölje. Kan snurras medurs och moturs. Fjäderlagsvaijer är säker att använda på grund av sin konstruktion. Redo att använda rensvaijer innehåller hölje, vaijer, T-koppling och holk.
Är du nöjd med produktinformationen?

Om det finns brister i produktinformationen, eller om den annars skulle kunna förbättras, vänligen ge feedback. Om du vill bli kontaktad, lägg till din kontaktinformation i meddelandet.

Kommentera