Quick-Lock packer DN 250-300

  • Produktkod: QPAC0003

Packer för Quick-Lock.
DN250-300
Max tryck: 10 bar
Är du nöjd med produktinformationen?

Om det finns brister i produktinformationen, eller om den annars skulle kunna förbättras, vänligen ge feedback. Om du vill bli kontaktad, lägg till din kontaktinformation i meddelandet.

Kommentera