Quick-Lock Liner End EPDM med packning DN 500

  • Produktkod: QEND0011

Quick-Lock Liner End Sleeve är en produkt som tätar och säkrar fodrets ända mot avloppet, DN150-600 storleks avlopp.
Är du nöjd med produktinformationen?

Om det finns brister i produktinformationen, eller om den annars skulle kunna förbättras, vänligen ge feedback. Om du vill bli kontaktad, lägg till din kontaktinformation i meddelandet.

Kommentera