Quick-Lock EPDM med packning DN 240

  • Produktkod: QLOCK0006

Quick-Lock systemet tätar och stabiliserar skadan rent mekaniskt, utan byggkemikalier och oberoende av rörmaterialet. Med den patenterade
Quick-Lock lösningen säkerställer man komprimering av EPDM-packningen
garanterat.Manschetten förblir elastiskt lagrad efter renoveringen och
absorberar rörens rörelser. Vid längre skademönster ställs
Quick-Lock-manschetterna i serie efter varandra.
Är du nöjd med produktinformationen?

Om det finns brister i produktinformationen, eller om den annars skulle kunna förbättras, vänligen ge feedback. Om du vill bli kontaktad, lägg till din kontaktinformation i meddelandet.

Kommentera