Pellet för torrtoa

  • Produktkod: PELLET001

Pellet är gjort av sågsspån, dess sugkraft är tre gånger sin egen volym
Är du nöjd med produktinformationen?

Om det finns brister i produktinformationen, eller om den annars skulle kunna förbättras, vänligen ge feedback. Om du vill bli kontaktad, lägg till din kontaktinformation i meddelandet.

Kommentera