Torrtoa WC-del

  • Produktkod: KERKO

Torrtoans WC-del är en svart hink, i var man sätter en sopsäck med lite pellets på bottnet.
Torrtoan är luktfri, och innehållet kan komposteras.
Är du nöjd med produktinformationen?

Om det finns brister i produktinformationen, eller om den annars skulle kunna förbättras, vänligen ge feedback. Om du vill bli kontaktad, lägg till din kontaktinformation i meddelandet.

Kommentera