Brunnslock krok

  • Produktkod: KAKO0001

Bra verktyg för att lyfta brunnslock. Material 12mm råstfritt stål. Längd 740mm.
Är du nöjd med produktinformationen?

Om det finns brister i produktinformationen, eller om den annars skulle kunna förbättras, vänligen ge feedback. Om du vill bli kontaktad, lägg till din kontaktinformation i meddelandet.

Kommentera