HydroMax Complete Set

  • Produktkod: BVM0001

Fräsmaskin som fungerar med vatten tryck, fungerar också bra för att fräsa rötter eller kollapsade liners.
Leveransinnehåll:
Vattentrycks motor, slang, munstyck, T-koppling 16 mm och 20 mm även T.kopplings adapter fär renskedjor 10 mm och 12 mm rensvaijer.
Centralisator D200, D130, D150, D200 och D90
Fungerar med Cyclone kedjor, renskedjor och MulitCut serien , frässkivor.
Renskdedjorna och färsen på bilden sär sålda separat.

Användnings tryck: 60 - 110 bar
Vatten åtgång 70 - 90 liter per m.
 
Är du nöjd med produktinformationen?

Om det finns brister i produktinformationen, eller om den annars skulle kunna förbättras, vänligen ge feedback. Om du vill bli kontaktad, lägg till din kontaktinformation i meddelandet.

Kommentera