GRIX 100 avloppspump med skäranordning

  • Produktkod: GVOSA0002

GRIX 100 är en pump med rivanordning och skäranordning. Extra starka skärblad av rostfritt stål skär sönder fasta föremål som sugs in i pumpen. Med sin breda effektskala passar den här pumpen till de flesta jobben.
Skyddsklass IP68
Är du nöjd med produktinformationen?

Om det finns brister i produktinformationen, eller om den annars skulle kunna förbättras, vänligen ge feedback. Om du vill bli kontaktad, lägg till din kontaktinformation i meddelandet.

Kommentera