GREENBOX 230 L JV By-pass pump V2

  • Produktkod: GRIX100V2

Med en pumpstation kan du koppla stammar förbi bottenplattan då du strumpinfodrar. Du kan ansluta ett separat alarm till pumpstationen.
Slutet system, inga lukter. Du kan ansluta flera olika stamar till samma pumpstation. Produkten är användnings klar. Du behöver ändast koppla anslutnings röret till pumpstaionen. Gjutjärns pumppen GRIX100 är en rivande och skärande pump- skyddsklass IP68. 230V
Är du nöjd med produktinformationen?

Om det finns brister i produktinformationen, eller om den annars skulle kunna förbättras, vänligen ge feedback. Om du vill bli kontaktad, lägg till din kontaktinformation i meddelandet.

Kommentera