Eager Beaver DN30 för 8 mm - 10 mm vaijer

  • Produktkod: EB030

Eager Beaver fräs gör det möjligt att snabbt fräsa upp ett stick- eller öppna ett nlockage i avloppet.
Fungerar också väldigt bra till att fräsa bort kollapsad liner.
Fastsättning med tre sexkantskruvar, till 8 - 10mm rensvaijer.
Diameter 30 mm, längd 34 mm
Är du nöjd med produktinformationen?

Om det finns brister i produktinformationen, eller om den annars skulle kunna förbättras, vänligen ge feedback. Om du vill bli kontaktad, lägg till din kontaktinformation i meddelandet.

Kommentera