Dubbel Silikonblåsor 90-100-100-100-90

  • Produktkod: TSB0035

Vi producerar högkvalitet grenrörs verktyg för alla storlekars grenrör, med rätt användning håller dom flera installationer.
Silikon baserade handgjorda blåsor håller även härdning med ånga. Mellan silikon blåsan och grenrörsverktyget rekommenderas att använda förseglingstejp (PST01) för att försäkra täthet. Mellan blåsan och grenfodret rekommenderas att använda tjock silikon olja (PTA0025). Silikon blåsan bör smörjas noggrant på den inre sidan före användning med Relining Lubricant smörjmedel (RELUB01). Max installations tryck 1 bar.
 
TSB0035
003876 5
005124 20
005456 20
Är du nöjd med produktinformationen?

Om det finns brister i produktinformationen, eller om den annars skulle kunna förbättras, vänligen ge feedback. Om du vill bli kontaktad, lägg till din kontaktinformation i meddelandet.

Kommentera