Boldan Pocket Vacuum

  • Produktkod: PTA0031

Boldan pocket vacuum, är en ny effektiv produkt som hjälper dig att tömma foder eller blåsa på luft.
Pocket vacuum passar också till at tömma ett foder på luft som inte har härdat för att kunna dra det tillbaka om det behövs.
Ljuddämppare.
Material: Aluminium
Vikt 210g, §bredd 20mm, höjd 80mm, djup 105mm
Är du nöjd med produktinformationen?

Om det finns brister i produktinformationen, eller om den annars skulle kunna förbättras, vänligen ge feedback. Om du vill bli kontaktad, lägg till din kontaktinformation i meddelandet.

Kommentera