BDA Extra Low Viscosity Comp. A (14.40 kg)

  • Produktkod: BDAP022

Rör renovations epoxyn är menade för att användas i regn och avfallsavlopp i samband med strumpfoder. BDA Low Viscosity är en låg viskositets epoxy som absorberas extremt bra in i fodret som möjligjör även långa installationer med strumpfoder.

Anpassar sig för kall och varm härdning

Kontinuerlig värmebeständighet +60 °C, tillfällig + 80 °C.

BDA epoxyn har utmärkt kemikalisk uthållighet, klarar bra alla följande kemikalier
- Mineralsyror- som saltsyra, salpetersyra, fosforsyra och svavelsyra - utspädda lösningar.
- Baser, som glycerollut och ammoniak
- Typiska lösningsmedel som Xylen, tolyen, isopropynol., butanol, lackbensin, mineralterpentin, MIBK, butylacetat
- Olje produkter som bensin, diesel, flygfotogen, bromsvätska och råolja.
- De flesta kemikaliska lösningar kontinuerlig +40 °C, tillfälligt +85 °C
- Håller bra även klor vatten, då klor halten i vattnet är på en normal nivå
- Niagara avloppsöppnare för industriellt bruk.

15-60 minuters arbtestid beroende på vilken härdare man använder
Tre olika viskositeter för olika bruk

Blandningsförhållandet: 100 : 61
Optimalisk blandningstemperatur: 20 °C
OBS! Blandas grundligt innan man tillsätter härdare.

Kortvarig ringstyvhet, EN ISO 9969: 8,8kN/m2 (DN150 rör, väggtjocklek 4,5mm)
Uthållbarhet / livslängd (genomsnittlig temperatur +15 ºC): 50 år

Då ytan i avloppet är våt bör man använda preliner, så att epoxyn inte kommer i rakt kontakt med vatten.

Färg: Vit

Styrenfri.
Är du nöjd med produktinformationen?

Om det finns brister i produktinformationen, eller om den annars skulle kunna förbättras, vänligen ge feedback. Om du vill bli kontaktad, lägg till din kontaktinformation i meddelandet.

Kommentera