BC Comp. B 60 (4.5 kg)

  • Produktkod: BC060

BC epoxi långsam härdare, 60 minuters arbetstid till varma eller heta förhållanden. Anpassar sig speciellt bra för långa avlopps linjer och med härdning med ånga eller hett vatten. Högviskositet epxi; anpassar sig speciellt bra i relining av stammar och våningsavlopp, epoxin rinner inte från fodret in i förgreningar.Extremt bra strukturell styrcka efter härdning, ny generation epoxi system. Lätt 100 : 33 blandningsförhållandet ( i vikt). BC epoxi är testat och godkännt som en del av Boldan In-House Lining System -metod certifikat. Härdningstider: 60°C = 60 min (1 h)
80°C = 30 min (0.5 h)
 
Är du nöjd med produktinformationen?

Om det finns brister i produktinformationen, eller om den annars skulle kunna förbättras, vänligen ge feedback. Om du vill bli kontaktad, lägg till din kontaktinformation i meddelandet.

Kommentera