70 mm ALU 45 degree inversion nozzle with male thread 6''

  • Produktkod: RKA0027

Är du nöjd med produktinformationen?

Om det finns brister i produktinformationen, eller om den annars skulle kunna förbättras, vänligen ge feedback. Om du vill bli kontaktad, lägg till din kontaktinformation i meddelandet.

Kommentera